วิดีโอรายละเอียดการตรวจ

Play Video

รายละเอียดการตรวจ

หมวดงานระบบไฟฟ้า

หมวดงานระบบน้ำ

หมวดงานหลังคา

หมวดงานทั่วไป

อุปกรณ์สำคัญตรวจบ้าน

โดรนตรวจหลังคา

ทางเราใช้โดรนบินตรวจเหนือหลังคา เพื่อดูการติดตั้งแผ่นหลังคา/บิ่นแตก/ร้าวและความสะอาดเรียบร้อย

กล้องอินฟาเรท

ทางเราใช้กล้องอินฟาเรทตรวจเช็คการรั่วซึมพื้นห้องน้ำ ซึ้งมีความแม่นยำสูงมาก

อุปกรณ์ตรวจปลั็กไฟ

ทางเราใช้เครื่องตรวจเช็ดปลั็กไฟ เพื่อดูว่ามีการติดตั้งสายดินถูกต้องตามมาตราฐานการไฟฟ้า

ถาม-ตอบ

– แอตไลน์ถามวันว่าง ถ้าตรงกันจองได้เลย

– มัดจำจองคิวตรวจ 1000บาท 

– ชำระเงินส่วนที่เหลือกับทีมตรวจทั้งหมดหลังจากตรวจเสร็จในครั้งแรก

– จัดทำ 4วันไม่นับวันตรวจ เช่น ตรวจวันที่ 1 รายงานได้วันที่ 5 ก่อนเที่ยงคืน

– เจ้าหน้าที่ตรวจ2ท่าน

– ในทีมตรวจมีวิศวกร 1 ท่าน

– ใช้เวลาตรวจขั้นต่ำ2ชั่วโมง

– เตรียมน้ำและไฟใช้ทดสอบ

– ถ้าขอได้ก็เตรียมมาด้วย